Co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym? O czym należy pamiętać?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju elektroodpady to śmieci, które wymagają szczególnej troski z naszej strony. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że elektrośmieci zawierają w swoim składzie trujące substancje niebezpieczne takie jak rtęć, ołów, kadm, brom czy nikiel, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą wywołać jego skażenie, a więc poważnie zagrozić zdrowiu i życiu zwierząt, roślin i ludzi. Między innymi z tego powodu odpady elektroniczne i elektryczne podlegają obowiązkowej zbiórce, odzyskowi i utylizacji. Co to w praktyce oznacza i gdzie wyrzucać elektrośmieci zgromadzone w domu czy firmie?

Utylizacja sprzętu elektronicznego i elektrycznego – dlaczego jest tak ważna?

Zużyty sprzęt elektroniczny należy segregować, a następnie przekazać do utylizacji, czyli unieszkodliwienia. Zajmują się tym wyspecjalizowane podmioty, które trudnią się zbiórką i utylizacją elektroodpadów oraz prowadzą recykling elektrośmieci nastawiony na odzysk cennych surowców.

Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy zakład przetwarzania odpadów elektronicznych poddają odpady elektroniczne i elektryczne, np. lodówki, suszarki czy odkurzacze różnorodnym przekształceniom, które przygotowują surowce pochodzące z odpadów do powtórnego użycia. W taki sposób powstaje zamknięty obieg surowców, który pozwala chronić naturalne zasoby, istotnie zmniejszać zanieczyszczenie środowiska oraz skutecznie redukować emisję dwutlenku węgla.

Jak podaje Stena Recycling, jedna z większych firm zajmujących się recyklingiem przemysłowym na terenie naszego kraju i właściciel najnowocześniejszego zakładu przetwarzania elektroniki w Polsce i Europie, recykling elektroodpadów pomaga zredukować emisję CO2 nawet o 1,3 miliardów ton rocznie, co przeliczyć można na około 200 tysięcy lotów. Co więcej, zamiast wydobywać i przetwarzać 2 tony skał, by pozyskać gram złota, wystarczy poddać recyklingowi 5 komputerów. Elektrośmieci zawierają zresztą masę niezbędnych gospodarce surowców, w tym właśnie metali szlachetnych i drogocennych metali ziem rzadkich, a korzyści z przetwarzania zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych są nie tylko ogromne, na co wskazują przywołane fakty i liczby, ale i różnorodne – od ochrony środowiska, przez przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, na obniżaniu kosztów produkcji nowych dóbr, kończąc.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – gdzie oddać?

Elektrośmieci, np. stare baterie, zepsuty sprzęt AGD, niepotrzebna elektronika przede wszystkim nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na śmieci. Jeśli mamy zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w firmie bądź domu, powinniśmy przekazać go do powołanych specjalnie do tego celu punktów zbiórki. Oznacza to w praktyce, że elektroodpady można zanieść do zlokalizowanych w każdej gminie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), oddać bezpośrednio do organizacji odzysku surowców lub zakładu przetwarzania, np. zlecając odbiór elektroodpadów z firmy podmiotowi takiemu jak wspomniana Stena Recycling, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu zarządzania odpadami.

Elektrośmieci można też pozostawić w serwisie sprzętu elektronicznego lub zanieść do sklepu sprzedającego tego typu urządzenia. Prawo zobowiązuje sklep m.in. do przyjęcia elektrośmieci od klienta przy okazji zakupu nowego urządzenia. Warto jednak wiedzieć, że duże sklepy AGD często pozwalają zostawić u siebie odpady elektroniczne również w innych przypadkach, szczególnie jeśli są to tzw. drobne elektrośmieci, czyli sprzęty o niedużych gabarytach.