Zalety przydomowych oczyszczalni drenażowych.

spływająca woda w zlewie

Przydomowa oczyszczalnia drenażowa może być bardzo dobrą alternatywą dla szamba. Jest to rozwiązanie, które warto rozważyć z wielu powodów. Przedstawimy niektóre z nich.

Czym są przydomowe oczyszczalnie drenażowe?

Najczęściej stosowanym typem oczyszczalni przydomowych są te z drenażem rozsączającym. Ścieki są oczyszczane w osadniku gnilnym, a następnie przedostają się do ułożonego na żwirowym podłożu drenażu. Chodzi tu o układ drenów, czyli ułożonych na ziemi perforowanych rur. Potem ścieki (przez dodatkowo je oczyszczającą w warunkach tlenowych warstwę żwiru) zostają odprowadzone do gruntu. W całym tym procesie ilość zanieczyszczeń zmniejsza się o około 95%.

Ten typ oczyszczalni można zastosować wtedy, gdy mamy możliwość zainstalowania urządzeń rozsączających co najmniej 1,5 m pod powierzchnią wód gruntowych. Jakie zalety ma takie rozwiązanie w kwestii oczyszczania ścieków?

Prostota konstrukcji

Oczyszczalnie drenażowe charakteryzują się wyjątkowo prostą konstrukcją. Jak się okazuje, nie trzeba wcale skomplikowanych urządzeń, żeby oczyścić ścieki. Dlaczego jest to zaleta? Z kilku przyczyn.

Prosta konstrukcja przekłada się na łatwy montaż. A ponieważ montaż nie sprawi problemów, będzie on przebiegał również szybciej. Prostsza konstrukcja wiąże się też z niższymi kosztami zarówno instalacji, jak i eksploatacji. Istotnie, jest to najtańszy rodzaj oczyszczalni. Oczyszczalnie drenażowe działają bez zużycia energii elektrycznej (www.ekodren.pl), co nie tylko przynosi oszczędności, ale jest też praktyczne. Uniezależnienie oczyszczalni od prądu sprawia, że działa ona niezależnie i samowystarczalnie. Dzięki prostszej konstrukcji nie wymagającej energii elektrycznej, odznacza się tez niższą awaryjnością.

Ekologia

Dużą zaletą oczyszczalni ścieków, w tym również drenażowych, jest to, że mają one tylko minimalny wpływ na naturalne środowisko, ponieważ działają na zasadzie w pełni naturalnych procesów z wykorzystaniem bakterii beztlenowych. Szczelne komory osadników są gwarancją braku przecieków do ziemi i wód gruntowych, do których dochodzi czasem w niewłaściwie skonstruowanych i zabezpieczonych szambach.

Łatwość eksploatacji

Jak powiedzieliśmy, oczyszczalnia drenażowa działa bez zasilania elektrycznego. Jest więc praktycznie bezobsługowa. Dlatego nie jest przy niej wymagane dużo pracy ani wydatków. Osadnik jest pozbawiony filtrów, które wymagałyby płukania. Cała eksploatacja sprowadza się głównie do oczyszczania raz na rok zbiornika za pomocą wozu asenizacyjnego oraz do stosowania odpowiednich preparatów.

Trwałość

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków to inwestycja na lata, charakteryzują się one bowiem wieloletnią trwałością. Wykonuje się je w ten sposób, by były odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i by te nie miały wpływu na ich pracę.