Recykling – co to jest? Jaki ma wpływ na środowisko? Jak segregować odpady?

Recykling odpadów to ponowne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia z nich nowych produktów. Recykling opisuje się również jako jedną ze skuteczniejszych metod ochrony środowiska, ponieważ przetwarzanie odpadów pozwala powtórnie wykorzystać odpady do produkcji nowych dóbr, a w ten sposób przyczynia się do zmniejszenia eksploatacji złóż naturalnych. Recyklingowi można poddać niemal wszystkie frakcje odpadów, które powstają w naszych domach oraz w zakładach produkcyjnych. Co podlega recyklingowi i dlaczego przetwarzanie odpadów i odzysk surowców mają dziś tak duże znaczenie?

Jak recykling wpływa na środowisko naturalne?

Recykling odpadów pozwala ograniczyć zużycie surowców i ich wydobycie, a dzięki temu możliwe staje się również zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko procesów, które temu wydobyciu towarzyszą. Recykling odpadów pozwala oszczędzać złoża naturalne, energię, wodę oraz sprzyja redukcji zanieczyszczeń i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Ciekawe dane na ten temat podaje Stena Recycling – jedna z największych europejskich firm zajmujących się recyklingiem odpadów, która działa również na terenie całej Polski. Według jej specjalistów np. sam recykling urządzeń elektronicznych pomaga ograniczyć emisję CO2 o 1,3 mln ton rocznie! Dodatkowo powtórne wykorzystanie odpadów znacząco zmniejsza ilość śmieci na wysypiskach, które stanowią coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego. Z powodu gigantycznych przyrostów ilości odpadów w ostatnim czasie największą uwagę skupia zwłaszcza recykling plastiku i recykling elektroodpadów. Porzucony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny to wyjątkowo groźna grupa odpadów, która zawiera toksyczne substancje niebezpieczne, np. rtęć. Plastik zaś jest palącym problemem, ponieważ stał się wszechobecny – tworzywa sztuczne odnajduje się nawet w przewodach pokarmowych zwierząt i ludzi, a nadto jego rozkład może trwać niezwykle długo, bo niekiedy aż 1000 lat. Przetwarzać można także z powodzeniem inne grupy śmieci, m.in. szkło, papier, bioodpady, metale, niemetale, różnego typu odpady produkcyjne.

Jak segregować śmieci, by ich recykling był skuteczniejszy?

Selektywna zbiórka odpadów jest często koniecznym wstępem do tego, by recykling w ogóle był możliwy. Wiele frakcji odpadów, np. papier, może być przetworzone tylko wówczas, gdy nie zostały one zanieczyszczone i były odpowiednio przechowywane. Segregowanie odpadów znacznie też przyspiesza proces recyklingu i ułatwia odzysk pełnowartościowych surowców. Dlatego starania każdego z nas o to, aby segregacja odpadów stała się normą i przebiegała właściwie, są tak ważne. Segregując śmieci, należy przede wszystkim nauczyć się prawidłowo przyporządkowywać je do frakcji, a w praktyce do właściwego pojemnika na odpady. Dla ułatwienia segregacja śmieci opiera się o kolory: niebieski kosz na odpady przeznaczony jest do składowania papieru, żółty pojemnik służy przechowywaniu odpadów z metalu i plastiku, w zielonym umieszczamy szkło, w brązowym bio-odpady, a w czarnym odpady zmieszane. Zasady segregacji odpadów wbrew pozorom nie są szczególnie skomplikowane i wystarczy odrobina chęci ze strony każdego z nas, by odpad zyskał wartość i zamiast zalegać na wysypiskach, odżył w nowych produktach.