Czym jest commissioning?

żurawie wykorzystywane do budowy osiedla

Commissioning jest pojęciem odnoszącym się do usługi nadzoru nad prowadzoną budową w zakresie weryfikacji, czy wprowadzane instalacje i systemy spełniają standardy i najwyższe normy jakościowe.

 

Nie należy przy tym mylnie traktować tej usługi, jako nadzoru budowlanego, czy inwestorskiego. Commisioning jest nadzorem eksperckim w zakresie prawidłowości działania instalacji i systemów, w tym ich realizacji zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi. Rozwiązanie to jest rozpowszechnione w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, zaś w Polsce dopiero zaczyna być doceniane przez inwestorów.

Dlaczego warto korzystać z usługi commissioning

Inwestycje, które zdecydowano się objąć usługą commissioning zdecydowanie zyskują na wartości, ponieważ dają poczucie pewności, że nad całością prowadzonych prac czuwali eksperci. Dzięki temu wszelkie wady były eliminowane na najwcześniejszym możliwym etapie.

Wśród niewątpliwych zalet commissiong wyróżnić należy przede wszystkim

•  zapewnienie realizacji inwestycji w oparciu o najwyższe standardy,
•  weryfikacja sprawności poszczególnych instalacji i systemów (w tym: oświetlenia, klimatyzacji i wentylacji),
•  uczestnictwo ekspertów w realizacji inwestycji od projektowania po oddanie do użytku,
•  gwarancja wysokiego komfortu cieplnego budynku i sprawności wszystkich instalacji,
•  zapewnienie niskich kosztów utrzymania budynku,
•  prawidłowość i bezawaryjność działania instalacji i systemów.

Czym jest usługa commissioning?

Commissioning mimo iż wciąć nie jest powszechnie wykorzystywany w Polsce, jest usługą kluczową dla utrzymania standardów tzw. zielonego i zrównoważonego budownictwa. Najemcy oddawanych do użytkowania nieruchomości stają się coraz bardziej świadomymi nabywcami. Rosnące wymagania względem inwestycji budowlanych, zmuszają inwestorów do realizacji prac budowlanych zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Weryfikacja realizacji tychże standardów zapewniona przez usługę commissioning pozytywnie wpływa na subiektywne odczucia użytkowników budynku, względem jakości wykonanych instalacji. To zaś w dalszej kolejności wpływa na finanse zarówno samych najemców (niższe koszty utrzymania), jak i inwestorów (większe zainteresowane inwestycją).

Usługa commissioning obejmuje wiele aspektów procesu inwestycyjnego w ramach prowadzonej inwestycji:

•  omówieni założeń budowlanych z inwestorem,
• zapoznanie z dokumentacją techniczną w konsultacji z projektantami, architektami i wykonawcami  poszczególnych robót,
•  nadzór nad poprawnością działania instalacji i systemów,
•  weryfikacja poprawności wykonania robót zgodnie ze wstępnymi założeniami projektowymi,
•  opracowanie instrukcji obsługi poszczególnych instalacji i systemów.

Commissioning wykorzystywany jest w Europie Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych bardzo powszechnie. Jest to wymóg obowiązującego tam prawa budowlanego, ale również konieczność zrodzona w efekcie potrzeb przyszłych najemców. Mimo iż w Polsce jest to usługa, stanowiąca swego rodzaju novum, to zaobserwować można, że inwestorzy, którzy zdecydowali się z niej skorzystać znacząco zyskali na inwestycji. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że korzystanie z usługi commissioning, w ciągu kilku najbliższych lat, stanie się również standardem w Polsce.