Najważniejsze parametry okien. Na co zwrócić uwagę?

Przy zakupie okien trzeba zwrócić uwagę na różne ich parametry – tutaj liczy się nie tylko wygląd, ale również to jakie  posiadają właściwości. Ważne aby okna zapewniały  bezpieczeństwo, miały jak największą wytrzymałość oraz jak najmniejsze straty cieplne. Jakie są najważniejsze parametry okien i na co trzeba zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Współczynnika przenikania ciepła Uw

To jeden z najbardziej istotnych parametrów nowych okien. Na niego powinniśmy  zwracać szczególnie uwagę. Współczynnik ten wskazuje właściwości izolacyjne okna, czyli określa jak dużo ciepła „ucieka” przez okno. Większość okien posiada współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 1,4-0,7.  Im  mniejszy jest ten współczynnik tym lepiej. Mniejszy współczynnik to mniej przenikające ciepło, czyli mniejsze straty ciepła w domu.

Przy doborze okien nie należy  sugerować  się jedynie ilością komór jakie ono posiadać.  Zdarza się,  że ciepłe i bezpieczne okna mają mniej komór, a ich współczynnik przenikania ciepła jest bardziej korzystny od tych, które mają więcej komór.

Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw

Dobre okna powinny charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością akustyczną, szczególnie wtedy gdy budynek położony jest  blisko hałaśliwej ulicy. O tym, jak okno tłumi hałas, informuje współczynnik izolacyjności akustycznej Rw. Im jest on wyższy, tym lepiej.  Wskaźnik Rw wyrażany jest w decybelach (dB), a jego wartość określa redukcję hałasu.

Klasa szczelności

Podawana jest na skali od 1A do 9 A, a im będzie ona wyższa, tym okno będzie bardziej odporne na przenikanie wody przez konstrukcję okna do wnętrza pomieszczenia. W klasie szczelności występuje jeszcze symbol „E”, którym oznacza się konstrukcje okienne o bardzo wysokim poziomie wodoszczelności.

Klasa odporności na obciążenie wiatrem

To ważny współczynnik, który ma zastosowanie wtedy, gdy budynek znajduje się w miejscu narażonym na silne wiatry. Klasa odporności na obciążenie wiatrem jest podawana w skali od A1 do C6, dlatego też w przypadku klasy A1 mamy do czynienia z oknami mniej sztywnymi, a dla C6 są one bardziej sztywne. Standardowe okna mogą mieć klasę B3 czy też B4.