Dlaczego warto zostać architektem?

Zawód architekta od lat cieszy się sporym zainteresowaniem. Zastanawiasz się, czy warto zostać projektantem? Odpowiedź na to pytanie powinny ułatwić najważniejsze informacje o pracy architekta.

Architekci tworzą hermetyczne grono, do którego dołączyć mogą jedynie ci, którzy zdobyli wymagane w tym zawodzie uprawnienia, a także odbyli pełną edukację.

Podobnie, jak w przypadku lekarzy czy prawników, nie jest możliwe, aby w środowisku zawodowym pojawiły się przypadkowe osoby. Praca w zawodzie, którego środowisko nie jest ogólnodostępne, wpływa na postrzeganie go przez ogół społeczeństwa, jako prestiżowy.

Każdy z przyszłych architektów powinien się liczyć z tym, że droga dzieląca ich do spełnienia wszystkich formalności nie jest ani krótka, ani łatwa. Praca w zawodzie cieszącym się ogólnie przyjętym szacunkiem i opinią wykwalifikowanego specjalisty, to dla wielu ważna kwestia, ale istnieje więcej wartych uwagi powodów, aby zostać architektem.

Zanim przejdziemy do wspomnianych korzyści, określmy jednak, jaką drogę ma do pokonania każdy z przyszłych projektantów.

Jakie cechy powinien posiadać przyszły architekt?

Specyfika tego zawodu łączy pracę kreatywną ze skomplikowanymi zagadnieniami technicznymi. Wśród cech idealnego kandydata możemy wyróżnić posiadanie: zmysłu estetycznego, bogatej wyobraźni, talentu w dziedzinach nauk ścisłych.

Praca architekta często wymaga sprostaniu wyzwań, jakie wynikają z rozwoju tej dziedziny oraz nowościami technologicznymi. Dlatego istotne mogą okazać się umiejętności rozwinięte zdolności adaptacyjne. Chęć stałego poszerzania wiedzy o innowacyjne rozwiązania i tworzenia nowatorskich pomysłów mogą w przyszłości przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Wymagane kwalifikacje

Podobnie, jak w przypadku wspomnianych wcześniej zawodów prawnika i lekarza, tak w przypadku architekta niezbędne jest uzyskanie dyplomu uczelni wyższej. Trzeba liczyć się z tym, że także ten kierunek cieszy się niesłabnącą popularnością, a co za tym idzie, kandydat na studia powinien uzyskać wystarczająco wysokie wyniki z matury.

Przedmioty, z których rezultaty egzaminu najczęściej brane są pod uwagę to: język polski, język obcy, matematyka. W zależności od kryteriów przyjętych na danej uczelni dodatkowe przedmioty, których wyniki matury wliczane są do ogólnej punktacji to: fizyka, geografia, informatyka.

Znaczenie ma również wybrany poziom egzaminu, dlatego przygotowania do studiów należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uzyskać wysokie wyniki egzaminów wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Uzyskanie wysokich wyników na maturze nie daje gwarancji przyjęcia na studia. Najczęściej dodatkowo wymagane jest przystąpienie do egzaminu z rysunku. Praca w zawodzie architekta wiąże się z opanowaniem skomplikowanych zagadnień, dlatego niezbędne jest ukończenie I oraz II stopnia studiów.

Dodatkowe uprawnienia

Aby wykonywać pracę na samodzielnym stanowisku architekta, wymagane jest członkostwo oraz opłacenie składki w Izbie Architektów. Wiąże się to również z odbyciem kilkuletniej praktyki, której zwieńczeniem jest egzamin zawodowy, a pozytywny wynik pozwala na zdobycie wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu.

Aktualnie większość biur projektowych wykorzystuje dedykowane rozwiązania informatyczne, które usprawniają ich pracę projektowe. Dlatego na większości uczelni wyższych studenci zobowiązani są do opanowania obsługi popularnych programów do grafiki inżynierskiej.

Projektanci, którzy w studiowali w czasie, gdy rysunki wykonywane były odręcznie, wciąż mogą rozwinąć takie umiejętności. Wystarczy wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym lub rozważyć dostępne kursy online.

Czym zajmuje się architekt

Na początku kariery w zawodzie architekta, większość specjalistów w biurach architektonicznych pełni pomoc dla głównych projektantów. Do obowiązków należą zadania związane z prowadzeniem dokumentacji technicznej, często związane z obsługą oprogramowania do grafiki inżynierskiej. Wraz z rozwojem zawodowym i posiadanym doświadczeniem architekci włączani są do prac koncepcyjnych, kontaktów z klientami.

Główne obszary działalności architekta związane są z pracami projektowymi nad: nowymi budynkami, renowacjami, przebudowami. Specjaliści często odpowiedzialni są za pełnienie kontroli nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Stanowisko samodzielnego architekta lub głównego projektanta w biurze architektonicznym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Możliwości zarobkowe dla specjalistów w Polsce są mocno zróżnicowane, uśredniając dostępne dane, można wskazać przedział 5000-8000 zł. Warunki finansowe różnią się w zależności od doświadczenia, specjalizacji oraz miejsca pracy.

Sytuacja jest zupełnie inna dla pracowników biura projektowego, a samodzielnych architektów. W pierwszym przypadku wiele zależy do pozycji pracodawcy na rynku, realizowanych planów, zajmowanego stanowiska. Stawka jest też zależna od cen samych projektów.

Natomiast możliwe dochody osób samodzielnych architektów silnie zależne będzie od ilości i specyfikacji realizowanych zleceń. W tym wypadku istotne są umiejętności związane z pozyskiwaniem nowych klientów, udziałem w przetargach.

W kwestii perspektyw dla tego zawodu, zapotrzebowanie w kolejnych latach nie osłabnie. Specjaliści w tej branży cieszą się stałym zainteresowaniem na rynku pracy. Ciągły rozwój infrastruktury miejskiej gwarantuje stabilność w zawodzie architekta.